Thiết Lập Combo Sản Phẩm Mua X Tặng Y

Đọc ước tính: 2 phút 172 lượt xem

Bạn sẽ cần tạo Giảm giá mới bao gồm sản phẩm X khi khách hàng mua sản phẩm đó, họ sẽ nhận được sản phẩm Y miễn phí hoặc được giảm giá %

Bạn có thể tạo “Combo sản phẩm Mua X tặng Y” bằng cách nhấp vào nút “Thêm phần” → Tìm kiếm “Combo giảm giá” → Cài đặt phần “Mua X tặng sản phẩm Y Combo”

Sau đó, bạn có thể thêm sản phẩm mình vừa thêm vào mã giảm giá. (Nhớ đặt chính xác Sản phẩm chính và Sản phẩm thưởng)

Bạn có thể nhấp vào thành phần bạn muốn chỉnh sửa trong phần này và cài đặt tương ứng sẽ mở ra ở phía bên trái.

Bạn thậm chí có thể thay đổi loại đồng hồ đếm ngược giữa “Giảm giá cố định” và “Ngày cụ thể”

  • Khi bạn chọn “Phút cố định”, ứng dụng sẽ đếm ngược từ thời điểm bạn đặt và sau đó ứng dụng sẽ đặt lại bộ hẹn giờ về ngày bạn đặt trước để tạo một vòng lặp vô hạn. Tùy chọn này sẽ tạo FOMO và sẽ tăng cường tương tác của khách hàng với tổ hợp sản phẩm của bạn.
  • Khi bạn chọn “Ngày cụ thể”, ứng dụng chỉ đếm ngược đến thời gian cụ thể đó và SẼ KHÔNG đặt lại sau khi hết giờ
Chia sẻ tài liệu này

Thiết Lập Combo Sản Phẩm Mua X Tặng Y

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG