Cách chèn link vào Menu Header & Footer

Đọc ước tính: 1 phút 227 lượt xem

Tìm URL trang và chèn nó vào Menu Header & Footer.

Tìm URL trang sau khi xuất bản

Sau khi bạn xuất bản trang, sẽ có bản xem trước liên kết để bạn xem trước. Bạn có thể lấy liên kết trang bằng cách xóa “?preview….” phần. Phần bôi đen là link trang thật để bạn copy và dán. Đối với trường hợp của tôi, đó là https://veda-watch-homepage-password-1.myshopify.com/pages/our-story

Tìm URL trang trên trang quản trị Shopify

Bạn có thể đăng nhập vào trang quản trị Shopify > Cửa hàng trực tuyến > Trang > Tìm URL trang.

Chèn URL trang vào menu Header & Footer

Vui lòng làm theo video hướng dẫn từng bước này

Chia sẻ tài liệu này

Cách chèn link vào Menu Header & Footer

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG