Biểu ngữ PR kéo-thả có Đếm ngược

Đọc ước tính: 1 phút 177 lượt xem

Những lợi ích

  • Tạo các biểu ngữ quảng cáo bắt mắt một cách dễ dàng.
  • Thu hút sự chú ý của khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng bằng đồng hồ đếm ngược
  • Tùy chỉnh biểu ngữ dễ dàng bằng giao diện kéo và thả đơn giản.
  • Quảng bá các ưu đãi đặc biệt, giảm giá hoặc hàng mới đến một cách hiệu quả.

Làm thế nào để thiết lập

Xem video dưới đây để biết cách thiết lập:

Chia sẻ tài liệu này

Biểu ngữ PR kéo-thả có Đếm ngược

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG