Biểu đồ kích thước & Trình tải lên hình ảnh

Đọc ước tính: 2 phút 221 lượt xem

📝Lưu ý: Khi bạn thêm addon Bảng kích thước & Trình tải ảnh lên thông qua Trình tạo chủ đề, nó sẽ được áp dụng cho tất cả các sản phẩm.

Thêm addon vào tất cả các sản phẩm

Bước 1: Nhấn vào Tiện ích bổ sung → Thêm tiện ích bổ sung

Bước 2: Cài đặt “Biểu đồ kích thước & Tải lên hình ảnh” bằng cách nhấp vào nút “Thêm”

Bước 3: Click vào “Chọn vị trí trực tiếp” để chọn vị trí bổ trợ.

Bước 4: Sau khi click vào “Add addons” để chọn vị trí, cuối cùng click vào Save Changes

Chọn kiểu hiển thị

Có hai kiểu hiển thị hình ảnh: Hiển thị mặc định và hiển thị bật lên

Hiển thị hình ảnh mặc định

Hình ảnh tải lên được hiển thị ngay lập tức.

Hiển thị cửa sổ bật lên hình ảnh

Hình ảnh đã tải lên sẽ được hiển thị sau khi người mua hàng nhấp vào dòng chữ “Bảng kích thước”

Chọn vị trí

Sau khi bạn chọn loại hiển thị và tải lên hình ảnh của mình, bạn nên chọn vị trí.

Bạn có thể thêm biểu đồ kích thước vào bất kỳ vị trí nào. Nhớ nhấn “Lưu thay đổi”

Khi bạn tùy chỉnh xong, đừng quên xuất bản trang

Video hướng dẫn

Sau đây là video hướng dẫn để các bạn hiểu rõ hơn.

Thêm addon vào các sản phẩm cụ thể

Trong trường hợp bạn muốn thêm một hình ảnh khác cho sản phẩm cụ thể. Có hai cách bạn có thể thực hiện: Thêm tiện ích bổ sung qua Trình tạo trang & sử dụng trường siêu dữ liệu.

Thêm tiện ích thông qua Trình tạo trang sản phẩm

Bạn cần tạo mỗi trang cho mỗi sản phẩm với một hình ảnh khác nhau. Trong khu vực Trang, nhấp vào Trang sản phẩm > Tạo trang mới > Chọn sản phẩm bạn muốn thêm hình ảnh khác. Và lặp lại các bước trên để cài đặt addon và tải lên một hình ảnh mới.

Sử dụng siêu trường

Veda đã tự động tạo một siêu trường có tên là “Bảng kích thước Veda” cho tất cả các sản phẩm. Bạn chỉ cần tải lên một hình ảnh mới.

Trên trang quản trị Shopify, đi đến “Sản phẩm” và chọn sản phẩm bạn muốn thêm hình ảnh mới. Trong trường hợp của tôi, tôi sẽ chọn sản phẩm “Aiamond Calo Stud Aenean.”

Cuộn xuống khu vực “Siêu trường” và nhấp vào “Hiển thị tất cả”.

Tìm và nhấp vào “Biểu đồ kích thước Veda” để mở cài đặt của nó. Nhấn nút “Chọn tệp” để tải lên một hình ảnh mới.

Bằng cách này, Aiamond Calo Stud Aenean sẽ có một hình ảnh khác so với các sản phẩm khác.

Chia sẻ tài liệu này

Biểu đồ kích thước & Trình tải lên hình ảnh

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG