Làm cách nào để giải quyết vấn đề thiếu bản dịch?

Đọc ước tính: 1 phút 209 lượt xem

Nếu bạn nhận được bản dịch bị thiếu như ảnh chụp màn hình ở trên, vui lòng làm theo các bước sau để giải quyết:

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng Cài đặt ở đầu trang cài đặt hiện tại

Bước 2: Nhấp vào mục menu Dịch, sau đó nhấp vào Thêm ngôn ngữ khác

Bước 3: Cuối cùng, chọn ngôn ngữ Shop của bạn và nhấn Ok

Bước 4: Nhớ xuất bản trang sau khi cập nhật bản dịch.

Chia sẻ tài liệu này

Làm cách nào để giải quyết vấn đề thiếu bản dịch?

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG