Xây dựng trang bộ sưu tập

Đọc ước tính: 1 phút 185 lượt xem

Một trang bộ sưu tập hấp dẫn có thể lôi kéo khách hàng tìm hiểu sâu hơn.

Ví dụ: trang bộ sưu tập của bạn lộn xộn với tỷ lệ nhấp thấp. Bạn cần một trang sưu tập gọn gàng và đẹp mắt khác. Veda có thể giúp bạn điều đó. Bạn sẽ chỉ cần:

  • Nhấp vào Trang Bộ sưu tập trên thanh bên
  • Nhấn nút Tạo trang mới

  • Trang trống: Tạo một trang bộ sưu tập từ một trang trống HOẶC
  • Cài đặt mẫu bộ sưu tập và tùy chỉnh nó theo nhu cầu riêng của bạn.

Nếu bạn muốn áp dụng cho tất cả các bộ sưu tập, hãy đánh dấu vào tùy chọn “All”. Nếu không, bạn có thể chọn (các) bộ sưu tập cụ thể mà bạn muốn áp dụng thiết kế trang mới. Hãy nhớ sử dụng chức năng “Tìm kiếm” để tìm các bộ sưu tập nhanh hơn.

Nếu bạn không thể tìm thấy bộ sưu tập mình muốn, hãy nhấp vào nút Làm mới.

  • Khi hoàn tất tùy chỉnh mẫu, bạn có thể lưu mẫu dưới dạng bản nháp hoặc xuất bản mẫu.

⚠️Lưu ý: Xem Sự khác biệt giữa hai nút: “Xuất bản và không ghi đè” so với “Xác nhận ghi đè” là gì?

Viết bởi Veda Builder – Nhóm Trình tạo trang Shopify thế hệ tiếp theo.

Chia sẻ tài liệu này

Xây dựng trang bộ sưu tập

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG