Đánh giá Loox

Đọc ước tính: 1 phút 235 lượt xem

Cài đặt Loox Đánh giá Sản phẩm & Hình ảnh

Loox Product Reviews & Photos

  • Sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ thấy bảng điều khiển ứng dụng trên bảng điều khiển Shopify của mình.

Loox Dashboard

Thêm Tiện ích đánh giá Loox khi sử dụng Veda Builder

  • Sau khi bạn cài đặt Loox thành công, bạn có thể truy cập Bảng điều khiển Veda Builder bằng cách nhấp vào liên kết này và nhập tên cửa hàng của bạn như bên dưới vào hộp nhập liệu như thế này

  • hoặc truy cập “Ứng dụng” của bạn và nhấp vào “Veda Builder”

  • Sau đó, bạn có thể vào Trang bất kỳ và cài đặt Loox vào trang đó.

Loox Product Reviews & Photos cung cấp cho bạn 2 loại mẫu đánh giá để bạn lựa chọn.

Đánh giá (Điều này có thể được sử dụng trên bất kỳ trang nào, nhưng chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng nó trên trang Chi tiết sản phẩm)

URL của trang (Mật khẩu: 1): https://veda-loox.myshopify.com/products/aiamond-calo-stud-aenean

Loox's Review Add-on in Veda's Product Detail page

Xếp hạng sao sản phẩm

URL của trang (Mật khẩu: 1): https://veda-loox.myshopify.com/collections/all

Loox's Product Star Rating in Veda's Product Detail page

Loox's Product Star Rating in Veda's Collection Page

Chia sẻ tài liệu này

Đánh giá Loox

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG