Lưu các phần dưới dạng mẫu

Đọc ước tính: 1 phút 176 lượt xem

Nếu bạn muốn sử dụng các phần cụ thể trên nhiều trang, bạn có thể lưu nó làm mẫu. Nhờ đó, bạn có thể cài đặt các phần đã được tùy chỉnh trên bất kỳ trang nào mà không cần tùy chỉnh từ đầu.

Hãy làm theo video hướng dẫn này để biết cách sử dụng tính năng này

Chia sẻ tài liệu này

Lưu các phần dưới dạng mẫu

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG