Tải Favicon lên Store

Đọc ước tính: 1 phút 170 lượt xem

Bước 1: Đăng nhập vào Shopify của bạn và sau đó nhấp vào Cửa hàng trực tuyến. Nếu bạn không thấy bất kỳ Cửa hàng trực tuyến nào từ thanh bên quản trị viên, vui lòng nhấp vào trường Tìm kiếm và tìm kiếm Cửa hàng trực tuyến

Bước 2: Bấm vào nút Tùy chỉnh của chủ đề bạn đang tùy chỉnh

Bước 3: Điều hướng đến Cài đặt -> Favicon và sau đó tải Favicon của bạn lên

Nếu Bạn không thấy bất kỳ cài đặt Favicon nào trên khu vực này, vui lòng thử các bước sau để giải quyết:

Bước 1: Click vào Biểu tượng ba chấm ngang -> Chỉnh sửa mã

Bước 2: Tìm kiếm settings_schema.json

Bước 3: Dán đoạn mã sau vào tệp này, nó sẽ trông giống như ảnh chụp màn hình sau

  { "name": "Cài đặt Favicon", "settings": [ { "type": "image_picker", "id": "favicon", "label": "Favicon", "info": "Sẽ được thu nhỏ xuống 32 x 32px" } ] }

Bước 4: Bấm vào nút Lưu ở góc trên bên phải

Bước 5: Quay lại tab Tùy chỉnh và làm mới trang web, Bạn sẽ thấy cài đặt Favicon sau đó

Chia sẻ tài liệu này

Tải Favicon lên Store

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG