Tránh tình trạng cắt hình ảnh sản phẩm chỉ bằng một cài đặt đơn giản

Đọc ước tính: 1 phút 193 lượt xem

Tỷ lệ khung hình là gì?

Trong quá trình thiết lập sản phẩm để hiển thị trên Store, đôi khi bạn có thể nhận thấy hình ảnh sản phẩm bị cắt, như hình bên dưới.

Điều này có thể khiến sản phẩm của bạn trông không hấp dẫn đối với người mua hàng và thông tin quan trọng trong hình ảnh, như thẻ Giảm giá, thậm chí có thể bị cắt bỏ.

Tỷ lệ khung hình là tính năng đảm bảo hình ảnh của bạn luôn hiển thị đầy đủ và đẹp mắt trong Product Grid.

Làm cách nào tôi có thể thiết lập tính năng này?

Nếu bạn nhập sản phẩm từ Aliexpress, giá trị của Tỷ lệ khung hình luôn là 100.

Bước 1: Xác định kích thước của hình ảnh.

Bạn có thể dễ dàng xác định kích thước hình ảnh bằng cách nhấp vào hình ảnh lớn nhất của sản phẩm. Như ví dụ sau, chiều rộng của hình ảnh là 1000px và chiều cao của hình ảnh là 1000px.

Bước 2: Tiếp theo, bạn có thể tính giá trị Tỷ lệ khung hình bằng công thức sau.

Tỷ lệ khung hình = (Chiều rộng / Chiều cao)*100

Áp dụng vào ví dụ trên:

Tỷ lệ khung hình = (1000/1000)*100 = 100

Bước 3: Cuối cùng, bạn sẽ click vào phần Product Grid, tìm kiếm Aspect Billion và nhập giá trị vừa tính ở trên.

Chia sẻ tài liệu này

Tránh tình trạng cắt hình ảnh sản phẩm chỉ bằng một cài đặt đơn giản

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG