Tùy chỉnh 1 mục, các mục khác thay đổi tương ứng

Đọc ước tính: 1 phút 252 lượt xem

Lợi ích liên kết dữ liệu

  • Duy trì tính nhất quán trong thiết kế trong toàn bộ cửa hàng của bạn bằng cách liên kết các mặt hàng với nhau.
  • Cập nhật một mục và tất cả các mục khác được kết nối với mục đó sẽ tự động điều chỉnh tương ứng.
  • Hợp lý hóa quá trình thiết kế và tiết kiệm thời gian bằng cách tránh điều chỉnh thủ công.
  • Đảm bảo một cái nhìn gắn kết và bóng bẩy trên toàn bộ trang web của bạn.

Làm thế nào để thiết lập

Xem video dưới đây để biết cách thiết lập:

Chia sẻ tài liệu này

Tùy chỉnh 1 mục, các mục khác thay đổi tương ứng

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG