Sản phẩm được xem gần đây

Đọc ước tính: 1 phút 163 lượt xem

Những lợi ích

  • Cho phép khách hàng dễ dàng xem lại các sản phẩm mà họ đã quan tâm.
  • Nâng cao trải nghiệm người dùng và sự thuận tiện bằng cách cung cấp quyền truy cập nhanh vào các mục đã xem trước đó.
  • Khuyến khích các chuyến thăm lặp lại và mua hàng tiềm năng.
  • Cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm và tăng cường sự tham gia của khách hàng.

Làm thế nào để thiết lập

Xem video dưới đây để biết cách thiết lập:

Chia sẻ tài liệu này

Sản phẩm được xem gần đây

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG