Tại sao tôi không thể thấy sản phẩm đã xuất bản của mình trên Veda?

Đọc ước tính: 1 phút 157 lượt xem

Đây là một ví dụ về sản phẩm mới mà tôi vừa tạo nhưng tôi chưa thêm nó vào bất kỳ kênh bán hàng nào.

Điều bạn cần làm là. Bấm vào Quản lý -> Quản lý kênh bán hàng và thêm vào CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN của bạn để sản phẩm có thể xuất hiện trên cửa hàng của bạn

Chia sẻ tài liệu này

Tại sao tôi không thể thấy sản phẩm đã xuất bản của mình trên Veda?

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG