danh sách yêu thích

Đọc ước tính: 1 phút 240 lượt xem

Những lợi ích

  • Cho phép khách hàng lưu và xem lại các sản phẩm yêu thích của họ.
  • Nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách cung cấp tính năng mua sắm được cá nhân hóa và thuận tiện.
  • Tăng sự tham gia của khách hàng và khuyến khích các chuyến thăm lặp lại.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình mua hàng bằng cách cho phép khách hàng dễ dàng quay lại các mặt hàng đã lưu.

Làm thế nào để thiết lập

Xem video dưới đây để biết cách thiết lập:

Chia sẻ tài liệu này

danh sách yêu thích

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG