Rivyo Đánh giá Sản phẩm & QA

Đọc ước tính: 1 phút 168 lượt xem

Cài đặt Rivyo Đánh giá sản phẩm & QA

  • Sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ thấy bảng điều khiển ứng dụng trên bảng điều khiển Shopify của mình.

Thêm tab Rivyo Review khi sử dụng Veda Builder

  • Sau khi cài đặt RIvyo thành công, bạn có thể truy cập Bảng điều khiển Veda Builder bằng cách nhấp vào liên kết này và nhập tên cửa hàng của bạn như bên dưới vào hộp nhập liệu như thế này

  • hoặc truy cập “Ứng dụng” của bạn và nhấp vào “Veda Builder”

  • Sau đó, bạn có thể vào trang Bất kỳ và cài đặt Rivyo vào trang.

Rivyo cung cấp cho bạn nhiều loại hình thức đánh giá để bạn lựa chọn.

Chỉ dành cho trang sản phẩm

  • Ôn tập

Trang chủ, Trang bộ sưu tập và các trang khác

  • ** Đánh giá sao**

  • Tất cả đánh giá cửa hàng

Chia sẻ tài liệu này

Rivyo Đánh giá Sản phẩm & QA

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG