Bán theo gói sản phẩm

Đọc ước tính: 1 phút 228 lượt xem

Những lợi ích

  • Tăng giá trị đơn hàng trung bình bằng cách cung cấp các gói sản phẩm giảm giá.
  • Khuyến khích khách hàng mua các mặt hàng bổ sung cùng nhau.
  • Tạo ra giá trị cho khách hàng và tăng mức tiết kiệm nhận được của họ.
  • Thúc đẩy doanh số bán hàng và tạo ra doanh thu cao hơn cho doanh nghiệp của bạn.

Làm thế nào để thiết lập

Xem video dưới đây để biết cách thiết lập:

Chia sẻ tài liệu này

Bán theo gói sản phẩm

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG