Mua nhiều hơn tiết kiệm nhiều hơn

Đọc ước tính: 2 phút 261 lượt xem

Mua thêm Tiết kiệm thêm Tiện ích bổ sung là tính năng khuyến khích khách hàng mua hàng bằng cách đưa ra các ưu đãi hấp dẫn: khách hàng mua số lượng càng nhiều thì giá trên mỗi sản phẩm sẽ càng rẻ. 

Sau khi bạn thiết lập tiện ích bổ sung một cách chính xác, nó sẽ hiển thị một tiện ích giống như một trong những hình ảnh bên dưới:

Mua nhiều hơn Tiết kiệm nhiều hơn Demo

Mua nhiều tiết kiệm hơn 1

Mua Nhiều Tiết Kiệm Hơn 3

Mua Nhiều Tiết Kiệm Hơn 4

Mua Nhiều Tiết Kiệm Hơn 5

Mua Nhiều Tiết Kiệm Nhiều Hơn 6


Hướng dẫn từng bước

Bước 1: Tạo ưu đãi giảm giá và nhấn vào Số lượng sản phẩm giảm giá

Bước 2: Chèn và định cấu hình tiện ích bổ sung “Mua thêm tiết kiệm thêm” vào trang của bạn.

Bước 3: Tùy chỉnh Mua thêm Tiết kiệm thêm cài đặt ưu đãi giảm giá

Xử lý một cách thận trọng❗️❗️❗️
Sau khi tạo mã giảm giá, đảm bảo rằng bạn đã đặt tỷ lệ phần trăm/số tiền chiết khấu trong tiện ích bổ sung giống hệt với mã giảm giá trong Shopify (Kiểm tra hình ảnh bên dưới). Nếu bạn không khớp tỷ lệ phần trăm giảm giá giữa mã giảm giá Shopify và Mua thêm Tiết kiệm thêm của Veda. Sẽ có giá không khớp khi khách hàng mua sản phẩm trên trang sản phẩm và trang thanh toán.

Cách tùy chỉnh các thành phần trực quan trong Tiện ích bổ sung “Mua thêm, tiết kiệm thêm”

Thay đổi vị trí Huy hiệu “Ưu đãi tốt nhất”

Chia sẻ tài liệu này

Mua nhiều hơn tiết kiệm nhiều hơn

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG