Xây dựng trang đích

Đọc ước tính: 1 phút 239 lượt xem

Tạo nhiều trang đích khác nhau, chẳng hạn như trang liên hệ, trang "Giới thiệu về chúng tôi", trang quảng cáo và trang danh sách mong muốn.

Ví dụ: nếu bạn muốn tạo một trang liên hệ:

  • Nhấp vào Trang đích trên thanh bên
  • Nhấn nút Tạo trang mới

Create a new landing page

  • Trang trống: Tạo một trang liên hệ từ một trang trống HOẶC
  • Cài đặt một mẫu liên hệ và tùy chỉnh nó theo nhu cầu riêng của bạn.

Select a page template

Give the page a name

⚠️ Cảnh báo: Kích hoạt Đầu trang & Chân trang của Chủ đề: Kích hoạt Đầu trang & Chân trang của Chủ đề sẽ có hiệu ứng domino trên các trang khác. Vì vậy, hãy cẩn thận khi kích hoạt tùy chọn này.

  • Khi hoàn tất tùy chỉnh mẫu, bạn có thể lưu mẫu dưới dạng bản nháp hoặc xuất bản mẫu.

Save draft or publish it

Viết bởi Veda Builder – Nhóm Trình tạo trang Shopify thế hệ tiếp theo.

Chia sẻ tài liệu này

Xây dựng trang đích

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG