Đăng ký cửa sổ bật lên

Đọc ước tính: 1 phút 258 lượt xem

Đăng ký tiện ích bật lên là một công cụ linh hoạt và thân thiện với người dùng được thiết kế để nâng cao mức độ tương tác của trang web và tăng tỷ lệ chuyển đổi người đăng ký. Cửa sổ bật lên có thể tùy chỉnh này xuất hiện trên trang web, mời khách truy cập đăng ký nhận bản tin, cập nhật hoặc ưu đãi đặc biệt.


Đăng ký Bản trình diễn tiện ích bổ sung bật lên

Đăng ký bản demo bật lên


Cách thêm tính năng Đăng ký Popup vào trang của bạn

Bước 1: Nhấn vào Tiện ích bổ sung → Thêm tiện ích bổ sung

Bước 2: Chọn tiện ích bổ sung “Đăng ký Popup” mà bạn muốn cài đặt và nhấp vào “Thêm”


Cách tùy chỉnh Nội dung Popup.

Cách tùy chỉnh Hình ảnh trong Popup

Cách tùy chỉnh mẫu văn bản trong cửa sổ bật lên

Chia sẻ tài liệu này

Đăng ký cửa sổ bật lên

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG