Đa tiền tệ của Myshopkit

Đọc ước tính: 2 phút 154 lượt xem


Đa tiền tệ của MyShopKit Tiện ích bổ sung cho Người xây dựng Veda là một công cụ mạnh mẽ được thiết kế để nâng cao phạm vi tiếp cận toàn cầu và trải nghiệm khách hàng của cửa hàng trực tuyến của bạn. Với tiện ích bổ sung này, bạn có thể dễ dàng hiển thị giá và chấp nhận thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ, mang lại trải nghiệm mua sắm liền mạch cho khách hàng quốc tế.

Cảnh báo ⚠️

Hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt và kích hoạt Công cụ chuyển đổi tiền tệ MyShopKit ứng dụng trong chủ đề của bạn đầu tiên!


  • Nhấp vào Tiện ích bổ sung → Thêm tiện ích bổ sung
  • Chọn tiện ích bổ sung mà bạn muốn cài đặt và nhấp vào “Thêm”
  • Nhấp vào “Chọn vị trí trực tiếp” để chọn vị trí bổ trợ.
  • Sau khi click vào “Add addons” để chọn vị trí, cuối cùng click vào Save Changes
Chia sẻ tài liệu này

Đa tiền tệ của Myshopkit

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG