Cách thêm Tiện ích bổ sung vào trang của bạn

Đọc ước tính: 1 phút 176 lượt xem
  • Nhấp vào Tiện ích bổ sung → Thêm tiện ích bổ sung
  • Chọn tiện ích bổ sung mà bạn muốn cài đặt và nhấp vào “Thêm”
  • Nhấp vào “Chọn vị trí trực tiếp” để chọn vị trí bổ trợ.
  • Sau khi click vào “Add addons” để chọn vị trí, cuối cùng click vào Save Changes
Chia sẻ tài liệu này

Cách thêm Tiện ích bổ sung vào trang của bạn

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG