Phần bản đồ

Đọc ước tính: 1 phút 189 lượt xem

Cách thêm Phần Google Map của Veda vào trang của bạn

Cách thiết lập phần Veda Map

Xem video dưới đây để biết cách thiết lập:

  • Đi đến bản đồ Google và tìm kiếm vị trí mong muốn của bạn
  • Sau khi bạn tìm thấy vị trí của mình, hãy nhấp vào nút “Chia sẻ”
  • Sau đó, bạn sẽ cần thay đổi thành “Nhúng bản đồ” và sao chép liên kết nhúng và bạn đã hoàn tất

Chia sẻ tài liệu này

Phần bản đồ

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG