Thu gọn thông tin trên trang sản phẩm

Đọc ước tính: 1 phút 199 lượt xem

Những lợi ích

  • Giữ cho các trang sản phẩm có tổ chức và không lộn xộn.
  • Cho phép khách truy cập ẩn hoặc hiển thị thông tin sản phẩm bổ sung khi cần.
  • Nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách cung cấp bố cục rõ ràng và dễ điều hướng.
  • Cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và khả năng đọc cho khách hàng.

Làm thế nào để thiết lập

Xem video dưới đây để biết cách thiết lập:

Chia sẻ tài liệu này

Thu gọn thông tin trên trang sản phẩm

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG