Nhận ID danh sách phát Youtube

Đọc ước tính: 1 phút 213 lượt xem

Cách lấy ID danh sách phát Youtube

Bên trong phần Danh sách phát Youtube, bạn có thể nhận thấy khu vực hộp "Danh sách phát" ở phía dưới. Và, bạn phải dán ID danh sách phát Youtube vào đó.

  • Mở Playlist Youtube trên tab mới
  • Sao chép tất cả văn bản sau dấu bằng ( =) trong URL Danh sách phát

  • Dán văn bản vào hộp "Danh sách phát"
Chia sẻ tài liệu này

Nhận ID danh sách phát Youtube

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG