Trình tạo trang đích Veda

Đọc ước tính: 0 phút 294 lượt xem
Build Faster Tips
Mẹo xây dựng nhanh hơn

Liên kết dữ liệu giữa các mục Tùy chỉnh 1 mục, các mục khác thay đổi tương ứng Sao chép

How to add page handle to body class?
Làm cách nào để thêm trình xử lý trang vào lớp cơ thể?

Bạn sẽ cần thêm mã này vào meta-tags.liquid của mình và làm theo

Chia sẻ tài liệu này

Trình tạo trang đích Veda

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG