Đăng ký Popup & Slide

Đọc ước tính: 1 phút 208 lượt xem

Những lợi ích

  • Phát triển danh sách email của bạn và thu hút khách hàng tiềm năng bằng cách hiển thị cửa sổ bật lên hoặc trang trình bày đăng ký hấp dẫn.
  • Tăng mức độ tương tác và giữ chân khách hàng bằng cách cung cấp các ưu đãi hoặc giảm giá độc quyền.
  • Thúc đẩy chuyển đổi bằng cách nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng thông qua các chiến dịch tiếp thị qua email được nhắm mục tiêu.
  • Mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn và xây dựng cơ sở khách hàng trung thành.

Làm thế nào để thiết lập

Xem video dưới đây để biết cách thiết lập:

Chia sẻ tài liệu này

Đăng ký Popup & Slide

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG