Cách đặt Sản phẩm liên quan cho Đề xuất sản phẩm

Đọc ước tính: 2 phút 178 lượt xem

Lưu ý: Đối với Phần Đề xuất, Veda Editor sẽ hiển thị sản phẩm giữ chỗ để giúp bạn hiểu cách hiển thị.

Sản phẩm thực tế sẽ được hiển thị khi khách hàng truy cập vào website của bạn. Bạn cũng có thể nhấp vào 'Xuất bản Trang', sau đó nhấp vào liên kết xem trước để xem màn hình.

Thêm phần Sản phẩm liên quan trong Veda Builder

Bước 1: Nhấn “Thêm phần” > Tìm và nhấp vào phần “Đề xuất” > “Cài đặt” mẫu yêu thích của bạn

Bước 2: Nhấp vào phần để mở cài đặt của nó. Bạn có thể đặt số lượng sản phẩm bạn muốn hiển thị

Cách đặt sản phẩm hiển thị trên phần Đề xuất

Cách thiết lập Khuyến nghị 1, Khuyến nghị 2, Khuyến nghị 3, Khuyến nghị 4

Có hai cách để đặt sản phẩm nào được hiển thị trên phần Đề xuất: tự động và thủ công

Tự động chỉ định các sản phẩm liên quan

Shopify có logic đề xuất có thể tự động hiển thị các sản phẩm liên quan dựa trên:

  • Lịch sử mua hàng: Các sản phẩm đã từng được mua cùng nhau trong lịch sử.
  • Mô tả sản phẩm: Các sản phẩm có mô tả tương tự.
  • Bộ sưu tập liên quan: Sản phẩm từ bộ sưu tập mà sản phẩm hiện tại là một phần của.

Ví dụ: tôi đã tạo Bộ sưu tập “Dưới 500$” với các sản phẩm trong ảnh chụp màn hình

Khi khách hàng ghé thăm “Nhẫn Duo” thuộc Bộ sưu tập “Dưới 500$” sẽ nhìn thấy các sản phẩm khác trong Bộ sưu tập “Dưới 500$”

Chỉ định các sản phẩm liên quan theo cách thủ công

Bạn có thể đặt các sản phẩm liên quan theo cách thủ công bằng cách sử dụng ứng dụng miễn phí có tên Tìm kiếm & khám phá Shopify

  • Cài đặt ứng dụng vào bảng điều khiển quản trị Shopify của bạn
  • Chọn “Đề xuất” > “Thêm đề xuất”

Chọn sản phẩm bạn muốn thêm đề xuất & Chọn sản phẩm thay thế tốt cho sản phẩm gốc.

Khách hàng sẽ thấy các sản phẩm liên quan được thêm thủ công và các sản phẩm liên quan được tạo tự động bên dưới sản phẩm gốc

Cách thiết lập Đề xuất 5

Đề xuất sản phẩm 5 là một tính năng độc đáo giúp tìm nạp các sản phẩm liên quan dựa trên Loại sản phẩm hoặc Nhà cung cấp sản phẩm.

Bước 1: Nhấp vào 'Thêm phần' và chèn 'Đề xuất 5'.

Bước 2: Nhấp vào 'Cài đặt sản phẩm', tại đây bạn có thể chọn tìm nạp các sản phẩm liên quan dựa trên Loại sản phẩm hoặc Nhà cung cấp.

Bước 3: Quay lại Shopify của bạn, sau đó nhấp vào 'Sản phẩm' -> 'Chỉnh sửa sản phẩm', tại đây bạn sẽ thêm Loại sản phẩm và Nhà cung cấp cho sản phẩm.

Tại thời điểm này, khi bạn truy cập một sản phẩm, các sản phẩm khác có cùng Nhà cung cấp hoặc Loại sản phẩm sẽ được hiển thị.

Chia sẻ tài liệu này

Cách đặt Sản phẩm liên quan cho Đề xuất sản phẩm

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG