Thêm mã tùy chỉnh vào Veda

Đọc ước tính: 1 phút 197 lượt xem

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách nhúng mã tùy chỉnh như Đánh giá trên Facebook, Đánh giá trên Google vào trang web của bạn.

Bước 1: Kích hoạt chế độ Mã chỉnh sửa ứng dụng.

Bước 2: Bấm vào nút Thêm phần và tìm kiếm Chất lỏng từ khóa.

Bước 3: Click vào ba chấm dọc vào phần này, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa mã.

Bước 4: Dán mã nhúng của bạn theo cú pháp {% endcomment %} rồi nhấp vào Lưu mã.

Bước 5: Cuối cùng, nhấp vào nút Xuất bản để xuất bản mã nhúng lên trang web của bạn.

Chia sẻ tài liệu này

Thêm mã tùy chỉnh vào Veda

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG