Làm cách nào tôi có thể thêm một trang tùy chỉnh và thêm nó vào tiêu đề

Đọc ước tính: 1 phút 138 lượt xem

Chuyển đến trang đích và hơn thế nữa → Nhấp vào 'Tạo trang mới'.

Nhấp vào trang trống mới

Tạo tên cho trang (cố gắng đặt tên của trang này là duy nhất cho sên của nó).

Sau đó, bạn có thể thiết kế trang như bình thường. Sau khi xuất bản trang, vui lòng sao chép liên kết của trang từ cửa hàng trực tuyến → xem trang (trong trường hợp của tôi là https://quandoan21-otc-6.myshopify.com/pages/about-us-on-header) .

Vào phần chỉnh sửa theme bạn thay link vừa copy vào nút điều hướng trên header.

Chia sẻ tài liệu này

Làm cách nào tôi có thể thêm một trang tùy chỉnh và thêm nó vào tiêu đề

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG