Cách tạo sản phẩm POD trong Shopify mà không cần ứng dụng

Đọc ước tính: 1 phút 193 lượt xem

Giờ đây, bạn có thể thêm các trường tùy chỉnh vào trang sản phẩm bằng tiện ích bổ sung tích hợp của Veda.

Bấm vào để xem bản demo

Làm cách nào để thiết lập tiện ích bổ sung này?

Bước 1: Đăng nhập vào Veda và sau đó điều hướng đến trang sản phẩm của bạn.

Bước 2: Bấm vào tiện ích bổ sung rồi nhấp vào Thêm tiện ích bổ sung.

Bước 3: Nhấp vào tab Nội dung, sau đó thêm trường Tùy chỉnh mà bạn muốn sử dụng.

Bước 4: Bấm vào Chọn vị trí trực tiếp rồi chèn tiện ích bổ sung này vào một vị trí trên Thông tin sản phẩm (nó thường thêm ở trên nút Thêm vào giỏ hàng).

Bước 5: Nhấn vào nút Xuất bản.

Làm thế nào nó hoạt động?

Bằng cách sử dụng tiện ích bổ sung này, bạn trao quyền cho khách hàng của mình cá nhân hóa các sản phẩm đã chọn của họ bằng các chi tiết độc đáo khiến mỗi lần mua hàng trở nên đặc biệt.

Khi khách hàng tải hình ảnh lên hoặc cung cấp thêm thông tin qua trường Nhập liệu, thông tin này sẽ được gán cho đơn hàng của khách hàng.

Chia sẻ tài liệu này

Cách tạo sản phẩm POD trong Shopify mà không cần ứng dụng

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG