Một số sản phẩm/bài viết không cập nhật thiết kế Veda

Đọc ước tính: 1 phút 166 lượt xem

Tôi đã chọn áp dụng thiết kế trang mới cho Tất cả sản phẩm/Tất cả bộ sưu tập/Tất cả bài viết, nhưng tại sao một số trong số chúng vẫn có thiết kế cũ?

Điều này có thể là do bạn sử dụng một ứng dụng trình tạo trang khác để tạo các trang đó. Để khắc phục, bạn cần tìm các mục không thay đổi đó trên bảng điều khiển quản trị Shopify. Điều hướng đến mẫu chủ đề và chuyển nó sang Chủ đề mặc định.

Lấy một sản phẩm làm ví dụ,

Chia sẻ tài liệu này

Một số sản phẩm/bài viết không cập nhật thiết kế Veda

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG