Thiết lập gói sản phẩm

Đọc ước tính: 2 phút 163 lượt xem

Cảnh báo: Single Combo đã được đổi tên thành Product Bundle

Bước 1: Click vào nút Thêm Mục, sau đó tìm kiếm từ khóa Gói sản phẩm duy nhất

Bước 2: Di chuột vào phần muốn sử dụng rồi nhấn Cài đặt cái nút

Ý tưởng: Tạo Combo là sản phẩm mới, khách hàng sẽ mua sản phẩm đó với giá ưu đãi.

Bước 1: Cài đặt Ứng dụng Gói Shopify

Bước 2: Click vào Bundles -> Create Bundle

Bước 3: Nhập tên gói rồi nhấn vào Chọn sản phẩm bạn muốn nhóm vào gói và đặt tên cho Gói. Sau khi hoàn tất cài đặt, nhấp vào nút Lưu và tiếp tục

Bước 4: Shopify sẽ tự động tạo Gói sản phẩm, và bạn có thể điều chỉnh thông tin sản phẩm và giá cả. Cuối cùng, nhấp vào “Xuất bản” khi bạn đã hoàn tất quá trình.

Bước 5: Bây giờ, hãy vào Tùy chỉnh Sản phẩm Combo Đơn để tìm hiểu cách gán sản phẩm này vào Combo Veda.

Lưu ý: Sử dụng Shopify Bundle sẽ giúp bạn quản lý đơn hàng dễ dàng hơn cách 2

Ý tưởng: Tạo Combo là sản phẩm mới, khách hàng sẽ mua sản phẩm đó với giá ưu đãi.

Trong vùng cài đặt của Combo sản phẩm đơn, bạn sẽ thấy “Sản phẩm cần mua”. Nhấn vào nó.

Trong vùng chọn sản phẩm, nếu bạn chưa tạo Combo sản phẩm, hãy nhấp vào “Tạo sản phẩm”.

Trong Shopify, bạn có thể tạo sản phẩm mới hoặc nhấp vào sản phẩm gốc và sao chép. Sau đó, bạn sẽ điều chỉnh giá của sản phẩm. Cuối cùng, bạn sẽ quay lại Veda Editor, nhấp vào nút Làm mới để cập nhật sản phẩm mới và chọn nó.

Bạn có thể nhấp vào thành phần bạn muốn chỉnh sửa trong phần này và cài đặt tương ứng sẽ mở ra ở phía bên trái.

Nếu muốn sử dụng Hình ảnh nổi bật của sản phẩm đã chọn, bạn có thể nhấp vào Khối hình ảnh và xóa hình ảnh đã tải lên.

Chia sẻ tài liệu này

Thiết lập gói sản phẩm

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG