Xây dựng trang Câu hỏi thường gặp

Đọc ước tính: 1 phút 269 lượt xem

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo trang Câu hỏi thường gặp và lấy liên kết trang.

Tạo trang câu hỏi thường gặp

Trong Trình tạo trang, nhấp vào “Trang đích và hơn thế nữa” > Tạo trang mới > Cài đặt trang trống mới > Cài đặt phần Câu hỏi thường gặp > Xuất bản trang.

Lấy liên kết trang

Sau khi bạn xuất bản trang, sẽ có bản xem trước liên kết để bạn xem trước. Bạn có thể lấy liên kết trang bằng cách xóa “?preview….” phần. Phần được đánh dấu là liên kết trang Câu hỏi thường gặp thực sự để bạn sao chép và dán. Đối với trường hợp của tôi, đó là https://veda-linh-2.myshopify.com/pages/faqs.

Dán link trang vào Menu

Nếu chọn tab “link icon” bạn chỉ cần dán link vào ô

Một tùy chọn khác là tab “Biểu tượng Shopify”, bạn có thể duyệt trang trên dữ liệu Shopify.

Chia sẻ tài liệu này

Xây dựng trang Câu hỏi thường gặp

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG