Thiết lập danh sách sản phẩm Combo

Đọc ước tính: 1 phút 169 lượt xem

Bây giờ bạn sẽ quay lại trang quản trị Shopify và nhấp vào Giảm giá, sau đó nhấp vào nút Tạo giảm giá.

Bạn nên thiết lập giảm giá như mô tả trong Combo danh sách sản phẩm.

Trong cài đặt Danh sách sản phẩm, nhấp vào tab Cài đặt sản phẩm, sau đó nhấp vào Sản phẩm và thêm sản phẩm bạn muốn sử dụng vào tổ hợp Danh sách sản phẩm.

Bạn có thể nhấp vào thành phần bạn muốn chỉnh sửa trong phần này và cài đặt tương ứng sẽ mở ra ở phía bên trái.

Chia sẻ tài liệu này

Thiết lập danh sách sản phẩm Combo

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG