Lưới sản phẩm

Đọc ước tính: 1 phút 178 lượt xem

Những lợi ích

  • Hiển thị các sản phẩm từ bộ sưu tập ở định dạng lưới để dễ dàng duyệt và so sánh.
  • Cung cấp cho khách hàng trải nghiệm mua sắm có tổ chức và hấp dẫn trực quan.
  • Tiết kiệm thời gian của khách hàng bằng cách trình bày nhiều sản phẩm theo một bố cục ngắn gọn.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám phá sản phẩm và tăng khả năng chuyển đổi.

Làm thế nào để thiết lập

Xem video dưới đây để biết cách thiết lập:

Chia sẻ tài liệu này

Lưới sản phẩm

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG