Lỗi khi xuất bản lên Shopify: Nội dung mục vượt quá 256kb

Đọc ước tính: 2 phút 263 lượt xem

Tại sao lỗi này xảy ra?

Shopify đã đặt ra giới hạn dữ liệu để đảm bảo hiệu suất tối ưu cho nền tảng của mình. Một trong những hạn chế này là giới hạn dữ liệu 256kb cho các phần trang. Khi bạn thêm một số lượng mục đáng kể vào một phần trong Veda Builder, chẳng hạn như phần “Tiêu đề”, kích thước dữ liệu tích lũy có thể vượt quá giới hạn này, dẫn đến lỗi.

Làm thế nào bạn có thể khắc phục điều này?

Giải pháp rất đơn giản: giảm số lượng mục trong phần có vấn đề. Bằng cách tinh giản nội dung và đảm bảo bạn tuân thủ các giới hạn về kích thước dữ liệu của Shopify, bạn sẽ có thể xuất bản trang của mình mà không gặp phải lỗi “đạt 256kb”.

Bước 1: Xác định phần có vấn đề

  • Khi gặp lỗi sẽ hiện ra thông báo với nội dung như sau: {"log":"{\"errors\":{\"asset\":[\"Nội dung mẫu vượt quá giới hạn 256 KB.\"]}}","id">section_653792da0fb7b52a28624e1b","message" Thiếu file ghi Hero beauty 2 vào quán của bạn!"}
  • Trong thông báo này, bạn lưu ý thông báo: “Thiếu file ghi Hero beauty 2 vào cửa hàng của bạn!” Ở đây, “Hero beauty 2” cho biết tên của bộ phận gây ra sự cố.

Bước 2: Điều hướng đến Phần trong Bảng cài đặt

  • Trên giao diện Veda Builder, hãy nhìn vào bảng cài đặt ở bên trái màn hình của bạn.
  • Cuộn qua các phần được liệt kê cho đến khi bạn tìm thấy một phần có tên “Hero beauty 2”.

Bước 3: Tối ưu hóa phần

  • Khi bạn đã tìm thấy phần “Hero beauty 2”, hãy nhấp vào nó để xem nội dung.
  • Hãy xem xét cẩn thận các mục trong phần này và sau đó giảm số lượng mục trong phần này.

Bước 4: Xuất bản các thay đổi của bạn

  • Sau khi thực hiện những điều chỉnh cần thiết cho phần “Hero beauty 2”, hãy nhấn nút “Xuất bản” để lưu và áp dụng các thay đổi của bạn.
Chia sẻ tài liệu này

Lỗi khi xuất bản lên Shopify: Nội dung mục vượt quá 256kb

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG