Siêu trường biến thể sản phẩm Veda

Đọc ước tính: 2 phút 172 lượt xem

Tài liệu về siêu trường dữ liệu biến thể sản phẩm Veda cung cấp thông tin toàn diện về cách tận dụng siêu trường dữ liệu trong hệ thống biến thể sản phẩm Veda. Siêu trường dữ liệu cung cấp một cách mạnh mẽ để mở rộng khả năng của các biến thể sản phẩm, cho phép tùy chỉnh nâng cao và lưu trữ thông tin chi tiết cho nhiều loại sản phẩm.

Tài liệu này đóng vai trò là hướng dẫn dành cho các nhà phát triển, quản trị viên và người bán nhằm tối ưu hóa tiềm năng của các siêu trường biến thể sản phẩm của Veda.

Siêu trường biến thể sản phẩm Veda

thông qua GIPHY

Thiết lập siêu trường

Bước 1: Thiết lập Metafield

  • Đi tới Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh > Biến thể > Thêm định nghĩa.
  • Điền vào các trường bắt buộc
    • Tên
    • Sự miêu tả
    • Loại (Hiện tại Veda chỉ hỗ trợ trường meta có đầu ra là số, văn bản chứ không phải Danh sách)
  • Nhấp vào để lưu

Cách thêm tính năng Đăng ký Popup vào trang của bạn

Bước 1: Nhấn vào Tiện ích bổ sung → Thêm tiện ích bổ sung

Bước 2: Chọn “Siêu trường biến thể sản phẩm” tiện ích bổ sung mà bạn muốn cài đặt và nhấp vào “Thêm”

Bước 3: Thêm addon vào một vị trí trên trang (Vị trí bạn chọn PHẢI ở phần Thông tin sản phẩm)

Nhấp vào “Chọn vị trí trực tiếp” để chọn vị trí bổ trợ.

Sau khi click vào “Add addons” để chọn vị trí, cuối cùng click vào Save Changes

Hiển thị dữ liệu siêu trường dữ liệu cho trang Sản phẩm với Tiện ích bổ sung siêu trường biến thể sản phẩm của Veda

Chia sẻ tài liệu này

Siêu trường biến thể sản phẩm Veda

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG