Cách xuất và nhập trang trong Veda Page Builder

Đọc ước tính: 2 phút 220 lượt xem

Xuất và nhập trang là gì?

Chức năng xuất và nhập cho phép bạn sao chép bất kỳ mẫu trang nào một cách dễ dàng.

 • Bạn thậm chí có thể xuất và nhập một loại trang (ví dụ: trang đích) sang một loại trang khác (ví dụ: trang chủ)
 • Bạn thậm chí có thể xuất và nhập các trang Veda từ cửa hàng này sang cửa hàng khác.

LƯU Ý: Hãy nhớ lưu các thay đổi trước khi xuất trang. Ngoài ra, nếu trang đã nhập sử dụng Veda Header & Footer thì bạn cũng nên sử dụng Veda Header & Footer cho trang mới.

Xuất một trang

 • Bước 1: Truy cập Trình tạo trang Veda
  Đăng nhập vào tài khoản Veda Page Builder của bạn và truy cập trang bạn muốn xuất.
 • Bước 2: Chọn trang để xuất
  Trong giao diện Page Builder, tìm trang bạn muốn xuất và chọn trang đó.
 • Bước 3: Bắt đầu xuất khẩu
  Tìm biểu tượng hoặc tùy chọn xuất trong giao diện Trình tạo Trang và nhấp vào biểu tượng đó.

Nhập một trang

 • Bước 1: Truy cập Trình tạo trang Veda
  Đăng nhập vào tài khoản Veda Page Builder của bạn và điều hướng đến trang mà bạn muốn nhập trang đã xuất trước đó.
 • Bước 2: Bắt đầu nhập khẩu
  Tìm biểu tượng hoặc tùy chọn nhập trong giao diện Trình tạo Trang và nhấp vào biểu tượng hoặc tùy chọn đó.
 • Bước 3: Xem lại và chỉnh sửa
  Sau khi quá trình nhập hoàn tất, hãy xem lại trang đã nhập. Đảm bảo rằng tất cả các yếu tố và cấu hình đều như mong đợi. Chỉnh sửa và tùy chỉnh khi cần thiết.

Trước khi nhập một trang, hãy cân nhắc việc tạo bản sao lưu nội dung hiện có của bạn để tránh mất dữ liệu ngoài ý muốn.
Với hướng dẫn này, giờ đây bạn có thể tự tin nhập và xuất các trang trong Veda Page Builder, đơn giản hóa các tác vụ như sao lưu nội dung, cộng tác và di chuyển trang web. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã chọn Veda Page Builder! 😁

Chia sẻ tài liệu này

Cách xuất và nhập trang trong Veda Page Builder

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG