Làm cách nào để thêm trình xử lý trang vào lớp cơ thể?

Đọc ước tính: 1 phút 129 lượt xem

Bạn sẽ cần thêm mã này vào meta-tags.liquid của mình và làm theo hướng dẫn bên dưới.
{% if xử lý == 'xử lý trang của bạn' %} {%- chụp og_image_tags -%} {%- endcapture -%} {%- chụp og_image_secure_url_tags -%} {%- endcapture -%} {% endif %}

sau đó bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn dưới đây

Chia sẻ tài liệu này

Làm cách nào để thêm trình xử lý trang vào lớp cơ thể?

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG