Làm cách nào để chỉnh sửa trang sản phẩm cụ thể trong chủ đề của tôi?

Đọc ước tính: 1 phút 146 lượt xem

Trong trình chỉnh sửa Veda, vui lòng nhấp vào Trang → Trang sản phẩm → Tạo trang mới.

Sau đó, bạn có thể chọn một trong các mẫu trang sản phẩm.

Chọn “Sản phẩm cụ thể”

Bấm chọn sản phẩm muốn chỉnh sửa rồi bấm “Chấp nhận” sau đó bấm “Tạo trang mới”

Chia sẻ tài liệu này

Làm cách nào để chỉnh sửa trang sản phẩm cụ thể trong chủ đề của tôi?

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG