lời chứng thực

Đọc ước tính: 1 phút 167 lượt xem

Những lợi ích

  • Xây dựng niềm tin và sự tín nhiệm bằng cách đưa ra lời chứng thực của khách hàng.
  • Tăng sự tự tin vào sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn thông qua bằng chứng xã hội.
  • Tác động đến quyết định mua hàng bằng cách nêu bật những trải nghiệm tích cực.
  • Củng cố danh tiếng thương hiệu của bạn và khuyến khích khách hàng mới mua hàng.

Làm thế nào để thiết lập

Xem video dưới đây để biết cách thiết lập:

Chia sẻ tài liệu này

lời chứng thực

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG