Nhận tại địa phương có sẵn trên trang sản phẩm

Đọc ước tính: 1 phút 155 lượt xem

Những lợi ích

  • Cung cấp cho khách hàng tùy chọn phương thức nhận hàng tại địa phương, mang lại sự thuận tiện và linh hoạt.
  • Giảm chi phí vận chuyển cho khách hàng ở gần.
  • Nâng cao sự hài lòng của khách hàng bằng cách cung cấp tùy chọn nhận hàng thuận tiện và tiết kiệm thời gian.
  • Tăng lòng trung thành của khách hàng và khuyến khích mua hàng lặp lại.

Làm thế nào để thiết lập

Xem video dưới đây để biết cách thiết lập:

Chia sẻ tài liệu này

Nhận tại địa phương có sẵn trên trang sản phẩm

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG