Xây dựng trang bài viết

Đọc ước tính: 1 phút 152 lượt xem

Một trang bài viết hấp dẫn có thể khiến khách truy cập nán lại và đọc thêm.

Ví dụ: bạn muốn các bài đăng trên blog không chỉ có nhiều thông tin mà còn phải hấp dẫn để bạn có thể biến người đọc thành người mua. Các mẫu trang bài viết của Veda có thể cung cấp chính xác những gì bạn cần. Bạn sẽ chỉ cần:

  • Nhấp vào Trang bài viết trên thanh bên
  • Nhấn nút Tạo trang mới

  • Trang trống: Tạo một trang bài viết từ một trang trống HOẶC
  • Cài đặt một mẫu trang bài viết và tùy chỉnh nó theo nhu cầu riêng của bạn.

Nếu bạn muốn áp dụng cho tất cả các bài viết, hãy đánh dấu vào tùy chọn "Tất cả". Nếu không, bạn có thể chọn (các) bài viết cụ thể mà bạn muốn áp dụng thiết kế trang mới. Nhớ sử dụng chức năng "Tìm kiếm" để tìm bài nhanh hơn.

  • Khi hoàn tất tùy chỉnh mẫu, bạn có thể lưu mẫu dưới dạng bản nháp hoặc xuất bản mẫu.

⚠️Lưu ý: Xem Sự khác biệt giữa hai nút: “Xuất bản và không ghi đè” so với “Xác nhận ghi đè” là gì?

Viết bởi Veda Builder – Nhóm Trình tạo trang Shopify thế hệ tiếp theo.

Chia sẻ tài liệu này

Xây dựng trang bài viết

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG