Veda có thể thiết kế một trang mới cho (các) sản phẩm/bộ sưu tập/bài viết cụ thể không

Đọc ước tính: 1 phút 223 lượt xem

Tôi có thể yêu cầu Veda thiết kế một trang mới cho một sản phẩm/bộ sưu tập/bài viết cụ thể không?

Có, bạn có thể làm như vậy trong khu vực Trang. Nhấp vào loại trang và chọn một sản phẩm/bộ sưu tập/bài viết cụ thể mà bạn muốn áp dụng cho thiết kế mới. Đừng quên sử dụng chức năng “Tìm kiếm” để thu hẹp các mặt hàng của bạn. Lấy một trang sản phẩm làm ví dụ.

Chia sẻ tài liệu này

Veda có thể thiết kế một trang mới cho (các) sản phẩm/bộ sưu tập/bài viết cụ thể không

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG