Xây dựng trang sản phẩm

Đọc ước tính: 1 phút 207 lượt xem

Một trang sản phẩm tuyệt đẹp có thể lôi kéo khách hàng hoàn tất việc mua hàng.

Ví dụ: bạn muốn làm đẹp trang sản phẩm hiện tại nhưng chủ đề Shopify không đáp ứng yêu cầu của bạn. Bạn thấy nhiều mẫu trang sản phẩm thẩm mỹ của Veda và muốn sử dụng một trong số chúng. Bạn sẽ làm:

  • Nhấp vào Trang sản phẩm trên thanh bên
  • Nhấn nút Tạo trang mới

Create a new product page

  • Trang trống: Tạo một trang sản phẩm từ một trang trống HOẶC Cài đặt một mẫu trang sản phẩm và tùy chỉnh nó theo nhu cầu riêng của bạn.

Nếu bạn muốn áp dụng cho tất cả các sản phẩm thì đánh dấu vào tùy chọn "Tất cả". Nếu không, bạn có thể chọn (các) sản phẩm cụ thể mà bạn muốn áp dụng thiết kế trang mới. Nhớ sử dụng chức năng "Tìm kiếm" để tìm sản phẩm nhanh hơn.

Nếu bạn không thể tìm thấy bộ sưu tập mình muốn, hãy nhấp vào nút Làm mới.

  • Khi hoàn tất tùy chỉnh mẫu, bạn có thể lưu mẫu dưới dạng bản nháp hoặc xuất bản mẫu.

⚠️Lưu ý: Xem Sự khác biệt giữa hai nút: “Xuất bản và không ghi đè” so với “Xác nhận ghi đè” là gì?

Viết bởi Veda Builder – Nhóm Trình tạo trang Shopify thế hệ tiếp theo.

Chia sẻ tài liệu này

Xây dựng trang sản phẩm

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG