Cách thiết lập họ phông chữ trong trình tạo Veda

Đọc ước tính: 2 phút 254 lượt xem

Veda hỗ trợ hơn 200 tùy chọn họ phông chữ cho bạn. Để làm cho chủ đề hoạt động hiệu quả hơn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Phông chữ hệ thống

Cách thiết lập họ phông chữ trong Veda

Tùy chọn Họ phông chữ nằm trong khu vực Cài đặt chủ đề. Bạn có thể điều hướng đến khu vực này bằng cách nhấp vào biểu tượng Cài đặt trong Trang, sau đó chuyển tới phần Cài đặt chủ đề.

Ngoài ra, từ Bảng điều khiển, bạn có thể nhấp vào Chủ đề -> Cài đặt chủ đề.

Những yếu tố nào của Font Family sẽ ảnh hưởng?

  1. Phông chữ phụ: Theo mặc định, tất cả các thành phần là tiêu đề của trang web hoặc của một phần sẽ sử dụng Phông chữ phụ.
  2. Font Primary: Các thành phần là nội dung của một bài viết hoặc chuyên mục sẽ sử dụng Font Primary.
  3. Các phông chữ khác: Phông chữ thứ ba và thứ tư không được sử dụng cho các thành phần mặc định của Veda. Đây là những phông chữ mà bạn có thể muốn tùy chỉnh cho bất kỳ thành phần cụ thể nào trên trang web—ví dụ: dòng tiêu đề mà bạn muốn làm nổi bật.

Làm cách nào để thêm phông chữ tùy chỉnh vào một thành phần cụ thể?

Veda cho phép bạn tùy chỉnh phông chữ cho một thành phần cụ thể; cài đặt này có thể được tìm thấy trong khu vực Typography -> Font Family.

Vui lòng xem video bên dưới để biết hướng dẫn chi tiết hơn về cách tùy chỉnh phông chữ.

Chia sẻ tài liệu này

Cách thiết lập họ phông chữ trong trình tạo Veda

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG