Thiết lập thông báo thanh toán

Đọc ước tính: 1 phút 200 lượt xem

Mục đích của thông báo thanh toán

Theo mặc định, Shopify không cho phép bạn sửa đổi trang Checkout trừ khi bạn đang sử dụng Shopify Plus, bắt đầu ở mức tối thiểu $2000 mỗi tháng.

Do đó, trong quá trình thanh toán, loại tiền hiển thị trên trang Checkout sẽ luôn là loại tiền mặc định bạn đã thiết lập trong Cài đặt -> Chi tiết cửa hàng -> Tiền tệ của cửa hàng.

Các thông báo thanh toán là thông báo hiển thị trên trang giỏ hàng để thông báo cho khách hàng rằng tất cả các khoản thanh toán sẽ vẫn được xử lý bằng loại tiền mặc định của cửa hàng, ngay cả khi họ đã chọn loại tiền khác.

Làm cách nào tôi có thể thiết lập tính năng này?

Rất đơn giản để thiết lập tính năng này.

Bước 1: Kéo xuống khu vực thông báo Checkout.

Bước 2: Kích hoạt tính năng này.

Bước 3: Nhập tin nhắn bạn muốn hiển thị trên trang giỏ hàng. Bạn cũng có thể tùy chỉnh màu Tin nhắn và màu nền Tin nhắn.

Bước 4: Cuối cùng nhấn vào Lưu thay đổi ở góc trên cùng bên phải.

Chia sẻ tài liệu này

Thiết lập thông báo thanh toán

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG