Làm cách nào để thêm Tiện ích chuyển đổi tiền tệ vào cửa hàng của bạn?

Đọc ước tính: 1 phút 177 lượt xem

Để nâng cao trải nghiệm mua sắm trên nền tảng của chúng tôi, chúng tôi đã giới thiệu tiện ích tiền tệ cho phép bạn xem giá sản phẩm và mua hàng bằng loại tiền bạn ưa thích. Hãy làm theo các bước đơn giản sau để thêm và tùy chỉnh tiện ích tiền tệ.

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể dễ dàng thêm và tùy chỉnh tiện ích tiền tệ trong cửa hàng của mình, giúp khách hàng trên toàn thế giới dễ dàng truy cập và thuận tiện hơn. Tiện ích tiền tệ đảm bảo tính minh bạch về giá cả và đơn giản hóa quy trình mua hàng bằng cách hiển thị giá bằng loại tiền bạn ưa thích. Xem video đính kèm để minh họa trực quan cách thiết lập tiện ích tiền tệ và tận hưởng trải nghiệm mua sắm được cá nhân hóa.

Chia sẻ tài liệu này

Làm cách nào để thêm Tiện ích chuyển đổi tiền tệ vào cửa hàng của bạn?

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG