Làm cách nào để tự động thêm Huy hiệu vào Sản phẩm Hết hàng?

Đọc ước tính: 1 phút 185 lượt xem

Việc thêm huy hiệu vào các sản phẩm hết hàng có thể giúp thông báo cho khách hàng của bạn về tình trạng còn hàng của sản phẩm và thu hút họ tìm đến các lựa chọn thay thế. Để tự động thêm huy hiệu vào các sản phẩm hết hàng, hãy làm theo các bước dưới đây:

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể tự động hóa quy trình thêm huy hiệu vào các sản phẩm hết hàng. Cách tiếp cận này truyền đạt hiệu quả tính sẵn có của sản phẩm và thu hút khách hàng bằng cách đưa ra các lựa chọn thay thế. Nó nâng cao trải nghiệm mua sắm trên cửa hàng của bạn, có khả năng dẫn đến tăng sự hài lòng của khách hàng và cải thiện chuyển đổi.

Chia sẻ tài liệu này

Làm cách nào để tự động thêm Huy hiệu vào Sản phẩm Hết hàng?

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG