Làm cách nào để tự động thêm Huy hiệu vào các sản phẩm Hàng sắp hết?

Đọc ước tính: 1 phút 191 lượt xem

Cách tự động thêm huy hiệu vào sản phẩm sắp hết hàng với video đính kèm

Để thông báo cho khách hàng về những sản phẩm sắp hết hàng, bạn có thể tự động thêm huy hiệu để cho biết tình trạng còn hàng trong kho sắp hết. Hãy làm theo các bước dưới đây để triển khai tính năng này:

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể tự động hóa quy trình thêm huy hiệu vào các sản phẩm sắp hết hàng. Tính năng này truyền đạt hiệu quả tình trạng sẵn có hạn chế và cho phép khách hàng đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt. Nó nâng cao trải nghiệm người dùng trên cửa hàng của bạn, có khả năng tăng mức độ tương tác của khách hàng và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.

Chia sẻ tài liệu này

Làm cách nào để tự động thêm Huy hiệu vào các sản phẩm Hàng sắp hết?

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG